Water, lucht, aarde en vuur. De vier elementen. De vier polen: je kleiner en dienstbaar maken aan de ander (water), jezelf verliezen of verdwijnen (lucht), jezelf verstoppen (aarde) en je groter maken dan de ander (de ander overdonderen, vuur). Allemaal manieren om jezelf te uiten als je niet in contact met je zelf en je bron bent.

Zet je de ene pool heel vaak in, dan heb je vaak een gemis aan de ander. Door die andere pool te gebruiken, kom je meer in evenwicht.

 

2010. Ik doe met mijn intervisiegroep een oefening waarbij we alle polen in onszelf gaan voelen door fysiek op het woord te gaan staan. Elk element roept een ander gevoel in me op. Ook non-verbaal is dat te zien.

Mijn ‘voorkeursposities’ zijn aarde (de muur om me heen; hierachter kun je je veilig voelen als je communiceert met de buitenwereld) en water (flexibel reageren, aanpassen aan alle situaties, je kleiner maken dan de ander, toegeven, de ander als belangrijker zien dan je eigen behoeften). Daar sta ik ‘makkelijk’ op. Non-verbaal zag het er een beetje in elkaar gedoken uit. Op vuur verandert mijn non-verbale uitstraling direct! Pit, armen over elkaar, kin omhoog, vuur uit m’n ogen! Iedereen lacht om de verandering!

Om uit de verdichting van water (kleiner maken) en aarde (met de beschermende muur) te komen, merk ik dat ik vuur kan gebruiken. Mijn hart moet uit zijn voegen barsten, vlammen!! Alles wat ik op een bepaald moment wil mag er uit! Ook de onzekerheid, de twijfel. Dit besef “hit me in the face”, tranen van ‘dit mis ik’ en pijn overweldigde me.

 

Lucht was een opluchting. Als er een tekort van een element is, draait het er om dat element wat toe te voegen. Bij mij was dat lucht. Het voelde een beetje ongemakkelijk aan om op die positie te staan, want het is onbekend. Sindsdien ben ik heel vaak bewust van de lucht. Je kunt al door buiten de lucht in te ademen, naar de hemel te kijken, een stukje van het element tot je nemen, naar binnen brengen. Verder draait het om ademen: buikademhaling, ontspanning, yoga. Mentaal staat lucht voor wijsheid, loslaten, contact met de spirituele wereld. Ik probeer daar meer mee contact te maken.